Статии

Информация и инструкции за монитора за наблюдение на дронове с FPV 5,8 GHz

Техническа информация и инструкции за монитора за наблюдение в реално време на дронове с FPV 5,8 GHz

– Зареждане на монитора
Типично време за заряд на видео монитора приемник е около 1 час и 20 минути. Това време е приблизително и е валидно в случай, че батерията на монитора е напълно разредена. Времето за заряд зависи и от мощността която може да отдаде захранващият източник ( USB адаптер, лаптоп, настолен компютър, Power Bank или друго ).

– Кога е зареден?
Мониторът е зареден, когато светодиода на USB буксата светне.
Няма опасност да презаредите батерията. След светване на светодиода е безсмислено да продължавате да зареждате монитора, защото той ВЕЧЕ НЕ се зарежда.

– Време на работа на монитора
В общият случай времето, което може да работи монитора е около 20 минути. Това време е приблизително и зависи от различни други фактори.

– Индикация за статуса на батерията в монитора
След заряд е нормално ПОСЛЕДНАТА чертичка на батерията на монитора да изчезне или да не се появи. Това НЕ променя времето за оперативна работа на монитора.

Показанията на индикатора за статус на батерията е относителен и е само за ориентир.

1. Съвет: Заредете монитора си докрай. Включете го ( с и без антена ) , без да е свързан с камерата и го оставете просто да работи. Не е нужно да има сигнал. Засечете времето, за което ще се разреди батерията в монитора. Ако времето надхвърля 20 минути значи всичко е наред.

2. Съвет: Не оставяйте монитора включен, с копче в позиция ON (Включено ), така ще „убиете“ батерията на монитора.
Ако батерията се разреди под минималното си напрежение ще дефектира необратимо.

!!! Внимание:
Всички батерии без изключение в комплекта на дрона са консуматив и не влизат в обхвата на гаранцията, т.е. не може да има гаранционни претенции , ако някоя от батериите в комплекта не Ви „издържат“!